โปรซิมใหม่วันทูคอล 06/2563

 • AIS
 • Jun 10, 2020
 • Thammarat

สำหรับลูกค้าแบบเติมเงิน เปิดเบอร์ใหม่ไม่เกิน 7 วัน เติมเงินแล้วกดสมัครได้เลยครับ

90 บาท / 30 วัน

สมัครภายใน 24/06/2563

 • เน็ต 2Mbps ไม่ลดสปีด
 • ฟรี WiFi

200 บาท / 30 วัน

สมัครภายใน 24/06/2563

 • เน็ต 4Mbps ไม่ลดสปีด
 • ฟรี WiFi

 

เงื่อนไขการใช้งานแพ็กเสริมเน็ต

 • เริ่มใช้งานได้หลังได้รับ SMS ยืนยันก่อน
 • รับสิทธิ์ใช้งานนาน 6 เดือน กรณีหักค่าบริการไม่ได้ ระบบจะหักค่าบริการทุกวัน นาน 29 วัน กรณีครบระยะเวลาและยังไม่สามารถหักค่าบริการได้ ระบบจะ ยกเลิกแพ็กเกจนี้อัตโนมัติ
 • สิทธิ์การใชง้านและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศ และการใช้งานปกติเท่านั้น
 • เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพการให้บริการ และเพื่อให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใชง้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการบริหารจัดการเครือข่ายตามความเหมาะสม เช่นจำกัดหรือลดความเร็วในกรณีที่พบว่ามีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง การใช้งาน BitTorrent การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot การดาวน์โหลด และ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือใช้งานเชิงพานิชย์ หรือมีการใช้งานซึ่งส่งผลกระทบ หรือก่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการรายอื่น หรือกระทบต่อเครือข่ายการให้บริการโดยรวมของบริษัท