โปรซิมใหม่วันทูคอล 22-27 พ.ค.63

 • AIS
 • May 22, 2020
 • Thammarat

สำหรับผู้เปิดเบอร์ใหม่และลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิม AIS วันทูคอล (ทั่วประเทศ)

รับสิทธิ์ซื้อแพ็กเสริมเน็ต และ โทรได้ตามนี้


โปรเสริมเน็ต

เน็ต 1Mbps ไม่ลดสปีด + Free AIS Super WiFi 60 บาท / 30 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ 6 เดือน กด *777*940*235372# โทรออก

เน็ต 2Mbps ไม่ลดสปีด + Free AIS Super WiFi 90 บาท / 30 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ 6 เดือน กด *777*941*235372# โทรออก

เน็ต 4Mbps ไม่ลดสปีด + Free AIS Super WiFi 150 บาท / 30 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ 6 เดือน กด *777*967*235372# โทรออก


โปรเสริมโทร
 • โทรฟรฟรีไม่อั้นทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชม.
 • โทรฟรีครั้งละไม่เกิน 15 นาที
 • โทรเกินคิดค่าโทร นาทีละ 69 สต. (ก่อนจะครบ 15 นาที วางสายแล้วโทรใหม่ได้เรื่อยๆ)
 • 30 บาท / 30 วัน
 • ต่ออายุให้อัตโนมัติ 3 เดือน
 • กด *777*942*235372# โทรออก

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • แพ็กเน็ต ต้องสมัครภายใน 7 วันหลังเปิดเบอร์

เงื่อนไขการใช้งานแพ็กเสริมเน็ต

 • เริ่มใช้งานได้หลังได้รับ SMS ยืนยันก่อน
 • รับสิทธิ์ใช้งานนาน 6 เดือน กรณีหักค่าบริการไม่ได้ ระบบจะหักค่าบริการทุกวัน นาน 29 วัน กรณีครบระยะเวลาและยังไม่สามารถหักค่าบริการได้ ระบบจะ ยกเลิกแพ็กเกจนี้อัตโนมัติ
 • สิทธิ์การใชง้านและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศ และการใช้งานปกติเท่านั้น
 • เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพการให้บริการ และเพื่อให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใชง้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการบริหารจัดการเครือข่ายตามความเหมาะสม เช่นจำกัดหรือลดความเร็วในกรณีที่พบว่ามีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง การใช้งาน BitTorrent การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot การดาวน์โหลด และ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือใช้งานเชิงพานิชย์ หรือมีการใช้งานซึ่งส่งผลกระทบ หรือก่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการรายอื่น หรือกระทบต่อเครือข่ายการให้บริการโดยรวมของบริษัท

เงื่อนไขการใช้งานแพ็กเสริมโทร

 • สิทธิ์การใชง้านแพ็กเกจเสริม สามารถใช้งานได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
 • รับสิทธิ์นาน 3 เดือน โดยหักค่าบริการอัตโนมัติทุก 30 วัน กรณีหักค่าบริการไม่ได้ ระบบหักค่าบริการทุกวัน นาน 29 วัน กรณีครบระยะเวลาและยังไม่สามารถหักค่าบริการได้ ระบบจะยกเลิกแพ็กเกจอัตโนมัติ
 • เศษของนาที คิดเป็น 1 นาทีต่อการโทรแต่ละครั้ง โทรเกิน นาทีละ 0.69 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • อัตราค่าบริการแพ็กเกจรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว แต่ค่าบริการการโทรส่วนเกิน หรือโทรต่างเครือข่ายที่แจ้งนั้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศ เท่านั้น