โปรซิมใหม่ วันทูคอล 1 - 15 พ.ค.63

 • AIS
 • May 01, 2020
 • Thammarat

สำหรับผู้เปิดเบอร์ใหม่และลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิม AIS วันทูคอล (ทั่วประเทศ)

ระหว่าง 1- 15 พ.ค. 2563

หักค่าบริการอัตโนมัติทุก 30 วัน นาน 6 เดือน\รับสิทธิ์ซื้อแพ็กเสริมเน็ต และ โทรได้ตามนี้

Screen Shot 2563-05-01 at 12.48.47.png

พิเศษ! เมื่อสมัครแพ็กเสริมเน็ต 100บ.ขึ้นไป รับสิทธ์ซื้อแพ็กเสริม

 • โทรฟรฟรีไม่อั้นทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชม.
 • โทรฟรีครั้งละไม่เกิน 15 นาที
 • โทรเกินคิดค่าโทร นาทีละ 99 สต. (ก่อนจะครบ 15 นาที วางสายแล้วโทรใหม่ได้เรื่อยๆ)

ค่าบริการเหมาโทรฟรี 50 บาท / 30 วัน

รับสิทธิ์ต่ออายุอัตโนมัติ 3 เดือน

กด *777*714*235372# โทรออก

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • แพ็กเน็ต ต้องสมัครภายใน 7 วันหลังเปิดเบอร์ (เลือกสมัครได้เพียง 1 แพ็กเกจ)
 • แพ็กโทร จะสมัครได้เฉพาะลูกค้าที่สมัครแพ็กเน็ตราคา 100 บาทขึ้นไปเท่านั้น

เงื่อนไขการใช้งานแพ็กเสริมเน็ต

 1. เริ่มใช้งานได้หลังได้รับ SMS ยืนยันก่อน
 2. แพ็กที่ความเร็ว 4Mbps แล้วมีกำหนดปริมาณ เมื่อท่านใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนดแล้วสามารถใช้งานได้ต่อด้วยความเร็ว 128kbps
 3. เน็ตสำหรับใช้กับแอฟ AIS PLAY จะใช้งานที่ความเร็วสูงสุด หลังจากใช้งานครบตามปริมาณ ระบบจะตัดปริมาณเน็ตตามลำดับของแพ็กเน็ตที่เหลืออยู่ เช่น ใช้ AIS PLAY ครบบตามปริมาณ และยังเหลืออินเทอร์เน็ตความเร็ว 4Mbps ปริมาณ 20GB ระบบจะตัดจากเน็ต 20GB ที่เหลืออยู่
 4. แอปพลิเคชั่น AIS PLAY รองระบบปฏิบัติการ Android 4.1 และ iOS 8.0 ขึ้นไป ดาวน์โหลดฟรี โทร. *357# หรือ โหลดผ่าน App Store และ Google Play Store รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/aisplay
 5. กรณีหักค่าบริการไม่ได้ ระบบจะหักค่าบริการทุกวัน นาน 29 วัน กรณีครบระยะเวลาและยังไม่สามารถหักค่าบริการได้ ระบบจะ ยกเลิกแพ็กเกจนี้อัตโนมัติ
 6. สิทธิ์การใชง้านและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศ และการใช้งานปกติเท่านั้น
 7. เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพการให้บริการ และเพื่อให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใชง้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการบริหารจัดการเครือข่ายตามความเหมาะสม เช่นจำกัดหรือลดความเร็วในกรณีที่พบว่ามีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง การใช้งาน BitTorrent การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot การดาวน์โหลด และ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือใช้งานเชิงพานิชย์ หรือมีการใช้งานซึ่งส่งผลกระทบ หรือก่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการรายอื่น หรือกระทบต่อเครือข่ายการให้บริการโดยรวมของบริษัท

เงื่อนไขการใช้งานแพ็กเสริมโทร

 1. สิทธิ์การใชง้านแพ็กเกจเสริม สามารถใช้งานได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
 2. รับสิทธิ์นาน 3 เดือน โดยหักค่าบริการอัตโนมัติทุก 30 วัน กรณีหักค่าบริการไม่ได้ ระบบหักค่าบริการทุกวัน นาน 29 วัน กรณีครบระยะเวลาและยังไม่สามารถหักค่าบริการได้ ระบบจะยกเลิกแพ็กเกจอัตโนมัติ
 3. เศษของนาที คิดเป็น 1 นาทีต่อการโทรแต่ละครั้ง โทรเกิน นาทีละ 0.99 บาท(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 4. อัตราค่าบริการแพ็กเกจรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว แต่ค่าบริการการโทรส่วนเกิน หรือโทรต่างเครือข่ายที่แจ้งนั้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 5. สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศ เท่านั้น