โปรซิมใหม่วันทูคอล 07/2563

 • AIS
 • Jul 01, 2020
 • Thammarat

AIS วันทูคอล

สำหรับลูกค้าแบบเติมเงิน เปิดเบอร์ใหม่ไม่เกิน 7 วัน เติมเงินแล้วกดสมัครได้เลยครับ

แพ็กเสริมเน็ต

แพ็กเสริมโทร

50บาท

30 วัน
โทรฟรี ทุกเครือข่าย ครั้งละไม่เกิน 15 นาที (โทรเกินคิดนาทีละ 1.06 บาท)
สำหรับซิมใหม่ เปิดใช้งานไม่เกิน 7 วันเท่านั้น
ต้องสมัครแพ็กเสริมเน็ตซิมใหม่ ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไปก่อน
ต่ออายุอัตโนมัติ
ราคานี้รวมภาษีแล้ว
สมัครภายในวันที่ 31/07/2020 เท่านั้น

เงื่อนไขการรับสิทธ์

 • แพ็กเกจเสริมเน็ต รับสิทธ์ภายใน 7 วัน นับจจากวันที่เปิดเบอร์
 • แพ็กเกจเสริมโทร เฉพาะลูกค้าที่สมัครแพ็กเสริมเน็ต ราคาตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไปแล้วเท่านั้น
 • เริ่มใช้งานได้หลังได้รับ SMS ยืนยัน
 • แพ็กเสริมเน็ตที่มีการระบุปริมาณ หลังจากที่ท่านใช้ครบตามปริมาณที่กำหนด ความเร็วจะลดลงเหลือก 128 Kbps
 • รับสิทธิ์ใช้งานนาน 6 เดือน กรณีหักค่าบริการไม่ได้ ระบบจะหักค่าบริการทุกวัน นาน 29 วัน กรณีครบระยะเวลาและยังไม่สามารถหักค่าบริการได้ ระบบจะ ยกเลิกแพ็กเกจนี้อัตโนมัติ
 • แพ็กเสริมโทร รับสิทธิ์นาน 3 เดือน
 • เศษของนาที คิดเป็น 1 นาที โทรเกิน นาทีละ 0.99 บาท (ไม่รวมภาษี)
 • สิทธิ์การใชง้านและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศ และการใช้งานปกติเท่านั้น
 • เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพการให้บริการ และเพื่อให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใชง้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการบริหารจัดการเครือข่ายตามความเหมาะสม เช่นจำกัดหรือลดความเร็วในกรณีที่พบว่ามีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง การใช้งาน BitTorrent การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot การดาวน์โหลด และ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือใช้งานเชิงพานิชย์ หรือมีการใช้งานซึ่งส่งผลกระทบ หรือก่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการรายอื่น หรือกระทบต่อเครือข่ายการให้บริการโดยรวมของบริษัท